Ημερομηνίες εξετάσεων ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Οκτωβρίου σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον 2020 Μάιο του λόγω της πανδημίας 2020 :

Α παιδιά ετών 1 ( 8-12 ) Τρίτη 13 2020 Οκτωβρίου πρωί
Α έφηβοι ενήλικες 1 ( / ) Τρίτη 13 2020 Οκτωβρίου πρωί
Α2 Τετάρτη Οκτωβρίου 14 2020 πρωί
Β1 Πέμπτη Οκτωβρίου 15 2020 πρωί
Β2 Παρασκευή Οκτωβρίου 16 2020 πρωί
Γ1 Τετάρτη 14 2020 Οκτωβρίου μεσημέρι
Γ2 Τρίτη Οκτωβρίου 13 2020 μεσημέρι
* Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές

Νέα περίοδος εγγραφών ορίζεται με Ιουνίου 1 28 2020.

Για ολόκληρωμένες πληροφορίες πατήστε εδώ: Πληροφορίες ελληνομάθειας 2020