Ελληνομάθεια

Επίσημη σελίδα – www.greek-language.gr

Ενημέρωση 2021

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΥΡΙΧΗΣ
Όνομα εξεταστικού κέντρου: Πολιτιστικό κέντρο «Άγιος Δημήτριος»
Κωδικός αριθμός εξεταστικού κέντρου: 41003

Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2021

Ημερομηνίες και εξέταστρα

Επίπεδα-Ημερομηνίες-Εξετάσεις
Α1 (παιδιά 8-12) Τρίτη 18 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A1 (έφηβοι και ενήλικες) Τρίτη 18 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A2 Τρίτη 18 Μαΐου (μεσημέρι) γραπτές*
B1 Τρίτη 18 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
B2 Τετάρτη 19 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
Γ1 Τετάρτη 19 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
Γ2 Πέμπτη 20 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

Εγγραφές Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2021

Ποσό Συμμετοχής
Επίπεδο A1 (για παιδιά 8-12) 75 CHF**
Επίπεδο A1 (για εφήβους και ενηλίκους) 75 CHF**
Επίπεδο A2 75 CHF**
Επίπεδο B1 75 CHF**
Επίπεδο B2 80 CHF***
Επίπεδο Γ1 80 CHF***
Επίπεδο Γ2 80 CHF***

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

**, *** Τα ποσά συμμετοχής που ορίστηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι 65 και 73 ευρώ. Για να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος της διπλής μετατροπής σε ελβετικά φράγκα κατά την πληρωμή στο εξεταστικό κέντρο και αργότερα κατά την αποστολή του ποσού στο ΚΕΓ, είναι προτιμότερο η πληρωμή να γίνει σε ελβετικά φράγκα.

Υπογραμμίζεται ότι σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται από τους υποψήφιους, αν τελικώς δεν πάρουν μέρος στις εξετάσεις. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά. Το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο αποδεικτικό ταυτότητας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι ή όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες). Πολύ προσεκτικά πρέπει να σημειώνεται και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που οι αιτήσεις σταλούν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μαζί με την αίτηση τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν (για στατιστικούς λόγους) ένα ερωτηματολόγιο και να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς τους
(ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) στο εξεταστικό κέντρο που θα δώσουν εξετάσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αίτηση και το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Η «ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου» μπορεί να υποβληθεί από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 21 Μαρτίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα και της οδηγίες που δίνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Υποψήφιοι που τυχόν αντιμετωπίσουν δυσκολία κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, μπορούν, εφόσον επιθυμούν βοήθεια από το εξεταστικό κέντρο για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, να στείλουν την έντυπη αίτηση και το έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένα εγγράφως στο εξεταστικό κέντρο Ζυρίχης, στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2021 ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να στείλετε στο εξεταστικό κέντρο είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής έντυπη:
– το όνομα και το επώνυμο σας πρέπει να είναι γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ είτε όπως είναι γραμμένο στο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας σας είτε όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες)
– σημειώστε προσεκτικά το επίπεδο που θέλετε να εξεταστείτε
– Το εξεταστικό κέντρο έχει αριθμό: 41003 όνομα: Πολιτιστικό κέντρο «Άγιος Δημήτριος»

2. Ερωτηματολόγιο έντυπο (προσοχή: είναι διαφορετικό για το επίπεδο Α1 για
παιδιά 8-12 χρονών!)

3. Αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχεί υ της ταυτότητας σας (ταυτότητα,
διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.)

Οι συμπληρωμένες έντυπες αιτήσεις συμμετοχής, το ερωτηματολόγιο και το
αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν έως 18
Μαρτίου 2021 στη διεύθυνση:

Christos Frouzakis
Sesslerweg 18
8802 Kilchberg

Σας παρακαλούμε να προσέξετε ότι οι προθεσμίες τηρούνται αυστηρά από το Ελληνικό κέντρο Γλώσσας.
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται δεκτή αφού πρώτα πληρωθούν τα εξέταστρα στο λογαριασμό :

Konto: 1100-2721.173
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Zugunsten von: Verb. Griech.ElternVerein «ARISTOTELES» 8050 Zürich
Rubrik: PRÜFUNGSCENTER
IBAN: CH16 0070 0110 0027 2117 3

Για να αποφεύγονται προβλήματα σας παρακαλούμε κατά την κατάθεση των χρημάτων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό να σημειώνετε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου στην επιταγή σαν λόγο πληρωμής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αιτήσεις συμμετοχής και ερωτηματολόγια:
– Επίπεδο Α1 (παιδιά 8-12 ετών) / Level A1 (for children 8-12):
• ερωτηματολόγιο/questionnaire: ερωτηματολόγιο για Α1, questionnaire for A1
• αίτηση/application: αίτηση συμμετοχής 2021, application 2021
– Επίπεδα Α1 (έφηβοι/ενήλικες), A2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 / Levels A1 (for adolescents and adults), A2,
B1, B2, C1 and C2:
• ερωτηματολόγιο/questionnaire: ερωτηματολόγιο, questionnaire
• αίτηση/application: αίτηση συμμετοχής 2021, application 2021
——————————
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
ioannaspilioti@hotmail.com
christos.frouzakis@gmail.com
ή στα τηλέφωνα
044 364 6788 / 078 967 5042 (Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων, Δευτέρα ως
Παρασκευή: 9:00 – 15:30 / Τετάρτη μόνο 9:00 – 11:30)
044 261 9882 (Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία, Τρίτη και Πέμπτη 14:30 – 17:30)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στις ιστοσελίδες
http://www.aristotelis-zh.ch/?page_id=34 (όπου υπάρχουν οι αιτήσεις συμμετοχής)
http://www.greeklanguage.gr/certification/ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

Ενημέρωση 2020

Την επιστολή των υπευθύνων θα την βρείτε εδώ

Με την έγκριση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, λειτουργεί στη Ζυρίχη εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίησης της Ελληνομάθειας.

Το εξεταστικό κέντρο έχει αριθμό: 41003

και όνομα: Πολιτιστικό κέντρο “Άγιος Δημήτριος” Wasserwerkstrasse 92 8037 Ζυρίχη

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Αφορούν εξεταστές και εξεταζόμενους.
Οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας
Guide to the Examination for the Certificate of Attainment in Greek

Μερικές γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για τα ακόλουθα επίπεδα γλωσσομάθειας

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8οέτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).. Πρέπει να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι. Ομογενείς που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού δε χρειάζονται το πιστοποιητικό για να αποδείξουν την ελληνομάθειά τους.
Η αίτηση συμμετοχής  αποστέλεται ηλεκτρονικά
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

  • Επιβαιβαιώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, κατά την διάρκεια των σχολικών ετών.
  • Αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας στην αγορά εργασίας της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο)
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 – ΦΕΚ 659 Τ. Β΄), με την προυποθεση να μην είναι ο ίδιος και οι δύο γονείς του Έλληνες.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, (κράτων-μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Δ΄ επιπέδου να αποδείξουν την  γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορούν να σας δωθούν από:
Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων ioanna.spilioti@hotmail.com
Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία christos.frouzakis@gmail.com