Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί μας είναι:

  • Ανδριάνα Καπάρου – Νήπια/Προνήπια
  • Θεοδώρα Σαράφογλου – Α’ Δημοτικού
  • Κατερίνα Καραβέντζα – Β’ Δημοτικού
  • Μαρκέλλα Τσικνή – Γ’ Δημοτικού
  • Μαίρη Γαβρά – Δ' Δημοτικού
  • Νίνα Τσαϊρίδου – Ε' Δημοτικού
  • Μαρούλα Τσουλκάνα – ΣΤ' Δημοτικού και Γυμνάσιο