Λειτουργία Σχολείου

Εδώ θα βρείτε νόμους και κανόνες, που ορίζουν την λειτουργία του σχολείου και είναι προσκείμενοι στο ελληνικό και ελβετικό κράτος.

Καταστατικό Σχολείου

Εσωτερικός Κανονισμός ΤΕΓ

ΝΟΜΟΣ_4415_2016-1

Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος HSK