Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022/2023 – Εξεταστικό Κέντρο Ζυρίχης

Πληροφορίες για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις ελληνομάθειας του εξεταστικού κέντρου Ζυρίχης μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ημερομηνίες και Ώρες Προφορικών και Γραπτών Εξετάσεων

Πληροφορίες για τους υποψηφίους