Αναβολή των εξετάσεων για Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Η συνεχιζόμενη κρίσιμη κατάσταση, η αβέβαιη εξέλιξη του τρίτου κύματος
της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο και η δηλωθείσα
αδυναμία διενέργειας εξετάσεων σε μεγάλο αριθμό εξεταστικών κέντρων για
δεύτερη συνεχή χρονιά επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό του αρχικού
προγραμματισμού μας και μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2021.
Η νέα εξεταστική περίοδος θα οριστεί για την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου
2021.
Οι ακριβείς μέρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της
Ελληνομάθειας, https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html
Για τη νέα εξεταστική περίοδο θα υπάρξει και νέα περίοδος εγγραφών (από
1 έως 28 Ιουνίου 2021).
Σχετικά με τις εγγραφές:
1.Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει εξέταστρα, η
αίτηση τους θα μεταφερθεί αυτόματα για τη νέα εξεταστική.
2.Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν έχουν καταβάλει εξέταστρα,
μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 21/3/2021 ή να
περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών.
3.Όσοι/Όσες δεν έχουν υποβάλει αίτηση, θα περιμένουν τη νέα περίοδο
εγγραφών (από 1 έως 28 Ιουνίου 2021), οπότε θα είναι ενεργή και η
πλατφόρμα των
εγγραφών, https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.